Co je to Magic Box?


Zatím máme ve školce jeden kus, je to velmi nákladná pomůcka; střídáme se po měsících po třídách, aby si činnosti s ním  mohly vyzkoušet všechny děti. Je to obdoba interaktivní tabule, kterou spíše využívají děti v ZŠ, prostory neumožňují instalaci této tabule, je přihlíženo k přirozené hře -na zemi; zde přímo na speciální podložce.
Zakoupili jsme pro děti i interaktivní CD  tak, aby odpovídaly tématům v naší výchovně vzdělávací práci, ročním obdobím, lze využívat i pro logopedické chvilky. 
Z této nabídky jsme  zakoupili všechny nabízené tituly  s licencí pro 1-3 počítače (kromě Písmáčkových úkolů-plánujeme;  pokud MŠ zakoupí  toto CD s licencí, máte za super cenu  290,- Kč možnost zakoupit CD pro Vaše domácí použití). Bližší info  na tomto odkazu.
Máme v plánu do budoucna  zakoupit ještě alespoň jeden Magic Box - nebo interaktivní či dotykovou  tabuli. Zakoupili jsme nově k tomuto zařízení i digitální mikroskop.
Fotografie viz sekce fotky/ ICT technologie.
Letáček visí i na nástěnce u vchodů.
                                                                                                                                      Vyvěšeno: 16.10.2015