Co je to KidSmart?


Naše mateřská škola získala darem od společnosti IBM KidSmart, který je umístěný na červené kytičce, jsou v něm uloženy různé hry, které rozvíjejí logické souvislosti, paměťové složky, matematické a rozumové myšlení dětí aj.
foto: viz sekce Foto/MagicBox/KidSmart, tablety.

Tablety, notebooky

Každá třída (máme 4 třídy) má od roku 2014 jeden tablet, notebook, se kterými mohou děti též pracovat pod dohledem p. učitelek. Učí se tato zařízení nejen ovládat, zkouší různé didaktické hry, máme po třídách i siť wi- fi s připojením na internet. 
Jelikož jsme od školního roku 2015/16 přihlášeni i do projektu "Digitalizace škol", můžeme využívat zatím zdarma i materiály neziskové společnosti EDULAB "Školka hrou"-( viz aktuálně/Banner). 
Poněvadž máme zatím jen jeden MagicBox na celou školku, kdy se o něj měsíčně po třídách střídáme, využíváme pro individuální práci i tato  IT zařízení.
Naši rodiče mohou využívat zdarma i e-úlohy, které vám p. uč. připraví na daný měsíc-vhodně připravených k tématu, který s dětmi probíráme.

Přihlásíte se: www. e-ulohy.cz
zadáte jméno svého dítěte
heslo: bude vždy vyvěšeno na nástěnce u obou vchodů (každý měsíc bude jiné, p. uč. limituje i termín, lze ale po domluvě prodloužit).Vždy Vám vyvěšuji i náhled jednotlivých úloh.

Bee Bot - robotická včelka - nově od 1/2016

Digitální technologie je všude kolem nás, ne každá je však vhodná  i pro předškolní vzdělávání. Z nabytých zkušeností se semináře Edulab v Praze, jsme si rozšířili obzor o nové didaktické pomůcky věkově vhodné právě  pro naše děti. Bee -bot jsme v lednu 2016 zakoupili i díky Vaší snaze ve sběru. Jednu má k dispozici červená kytička, druhou včelku má oranžová kytička - je to programovatelná didaktická pomůcka, která u dětí rozvíjí prostorovou představivost, logické uvažování, kritické myšlení apod. Obohacuje  o další nový prvek naši výchovně vzdělávací nabídku.
Děti pomocí jednoduchých tlačítek volí cestu na čtvercové síti 15x15 cm, pod kterou se mohou dávat obrázky k danému tématu nebo si děti samy mohou vybrat. Robotickou včelku tedy předem naprogramují tlačítky: vpřed, vzad, vlevo, vpravo, jdi,(go) vymaž, oprav.Pak ji spustí a sledují, zda jejich zadání bylo správné či nikoli. Lze dokupovat i jednotlivé sady obrázků, ale samozřejmě si s dětmi můžeme vyrábět i vlastní -viz fotky/ICT technologie/Bee bot.

Mluvící  skřipce

Každá třída má tři mluvící skřipce (koupili jsme je  v 6/2016), na které se dá nahrát krátký vzkaz; děti tak mohou samostatně pracovat ve skupinách a plnit jednotlivá zadání.  Opět jsme je zakoupili z peněz ze sběru díky rodičům, děkujeme.