Pravidelné aktivity MŠ

Den plný zábavy  - pondělní akce
• každé pondělí

 Kytičková slavnost
• akce pro rodiče a děti na závěr školního roku, loučení s předškoláky ve Sportcentru Sluneta

Divadelní představení
• profesionální divadelní soubory u nás v MŠ – 1 x za dva měsíce
•  paní učitelky hrají pohádky a příběhy s preventivním obsahem -Zdravý životní styl

Soutěže  
• výtvarné
• cyklistické závody pořádané Městskou policií Ústí nad Labem
• jiné vyhlášené soutěže

Dny otevřených dveří
• pořádáme vždy v předjaří , většinou v březnu 2x ( od 9-15 h)

Spolupráce

S rodiči
• zábavná odpoledne, sportovní akce ("Kytička sportuje")
• vánoční besídky
• kytičkový zpravodaj
• kytičková slavnost

S Basketbalovým klubem Ústí nad Labem – každý čtvrtek basketbalová přípravka pro předškoláky

Se zřizovatelem – velké opravy, údržba, nákup majetku, poradenství

Se ZŠ Pod Vodojemem
• návštěvy v 1. třídách
• pozvání dětmi k zápisu
• možnost cvičení na velkém venkovním hřišti s umělým povrchem

•cvičení v ZŠ v tělocvičnách (říjen- červen) -necvičí se o svátcích, prázdninách ZŠ.

•vánoční pozvání od žáků a učitelů 1. stupně ZŠ


S Městskou policií Ústí nad Labem – preventivní výukové programy, soutěže "Malý cyklista"

Se cvičitelkou Zumby Lili Doubkovou - kroužek Zumbatonic - letos neotevřen (osobní problémy trenérky)

Angličtina Best Star Agency - 2017/18  -na přání rodičů kroužek otevřen