Kroužky dle přání rodičů 

Cvičení na balančních míčích

• pro děti od 5 let
• cvičení na velkých a malých gymnastických míčích

Tancujeme s písničkou

• pro děti od 5 let
• zpěv, hra na Orffovy hudební nástroje, hra na zobcovou flétnu, hudebně pohybová výchova, taneční průprava

Šikulka

• pro děti od 5 let
• keramika, batika, kašírování a další výtvarné techniky

Hbitý jazýček

* jazyková průprava, procvičování říkadel, logopedické hry, uvolňování mluvidel

* výběrový kroužek (pro děti  s určitými potížemi ve výslovnosti) -hry s mluvidly

* naše p. učitelky  ( máme 4 absolventky ) úspěšně absolvovaly dlouhodobý kurz "Logopedická         průprava" - není to ale náhrada  odborného klinického logopeda, paní učitelky vedou děti k          uvolňování mluvidel, naučily se různé  techniky, jak pracovat s dětmi s určitými obtížemi, eliminovat různé  jazykové nedostatky.