Sportování a podpora zdraví

Minitělocvična MŠ

- využití sportovních prvků, TV sestav,  horolezecké stěny

Zahrada

• míčové hry na hřišti s umělým povrchem
• pohybové aktivity na zahradním tělocvičném nářadí
• ježdíkování na svahu v zimním období
• základy cyklistiky

• otužování -nové mlhoviště


Cvičení ve volné přírodě

• využití blízkého lesa a strání Střížovického vrchu

Cvičení v ZŠ

-  bezplatný pronájem 2 tělocvičen pro sportování celé školky
   vždy v pátek máme 2 tělocvičny: červená a oranžová kytička od 9 -10 hodin
                                                        fialová a žlutá kytička od 10 -11 hodin