Sportování a podpora zdraví

Minitělocvična MŠ

- využití sportovních prvků, TV sestav,  horolezecké stěny

Zahrada

• míčové hry na hřišti s umělým povrchem
• pohybové aktivity na zahradním tělocvičném nářadí
• ježdíkování na svahu v zimním období
• základy cyklistiky

• otužování -nové mlhoviště


Cvičení ve volné přírodě

• využití blízkého lesa a strání Střížovického vrchu

Cvičení v ZŠ

-  bezplatný pronájem 2 tělocvičen pro sportování celé školky
   vždy v pátek máme 2 tělocvičny: červená a oranžová kytička od 9 -10 hodin
                                                        fialová a žlutá kytička od 10 -11 hodin

Projekt ČOS (Česká obec sokolská) -"Cvičíme se zvířátky"

Projekt je realizován ve školním roce 2017/18 -viz foto sekce Fotky/Sportování/Cvičíme se zvířátky-foto jednotlivých tříd, bližší informace u vchodů i v šatnách dětí -viz plakáty. 
PS: GDPR-fotky loňského šk. roku byly již smazány.
 

Projekt ČOS - 2. ročník pro naši MŠ pro šk. rok 2018/19

opět jsme se letos zapojili celá školka, fotky budou postupně vkládány, budou pod heslem, které jste již obdrželi na třídní schůzce nebo ve své třídě u p. učitelek. Začneme od 9/2018-6/2019.