Vánoční besídky - info ZDE

                                                                                                                               Vyvěšeno: 27.11.2020

Jsou hotové fotografie (sada 200,- Kč nebo  jak jste si objednali). Kdo nechodí do MŠ, vyzvedněte si je ve školce.

                                                                                                                             Vyvěšeno: 26.11.2020

Nabídka :

24.11. webinář (zdarma) na téma "Zlobí a neposlouchá..."odkaz na přihlášení viz níže " Soutěže , videa a jiné"

                                                                                                                                   Vyvěšeno: 21.11.2020

Máte ke stažení nové video viz "Soutěže, videa a jiné"

                                                                                                                                  Vyvěšeno: 20.11.2020

Uzavření mateřské školy po vánočních svátcích viz. úřední deska a kalendář akcí.   

                                                                                                                                   Vyvěšeno 11.11.2020                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                      

Připravujeme nové webové stránky, stáhněte si veškeré fotografie.

                                                                                                                                Vyvěšeno: 3.11.2020

Zahájení distanční výuky - materiály níže + nezapomeňte na materiály z digitalizace škol "Školka hrou" na této stránce dole.¨

Dopsala jsem a vložila i postup, jak ukládat ...viz níže "Školka hrou" -listopad.

Téma října: " S babičkou na zahrádce"


Nadepište na pracovní listy - kdo nemá tiskárnu, stačí je překreslit (nebo  k vašim vlastním obrázkům, fotkám z vycházek, co s dětmi čtete za knihu, denní činnosti nebo aktivity s dětmi, zkuste přidat i popisek) - DISTANČNÍ VÝUKA A DATUM, doneste pak do školky, o všem si budeme vyprávět, zhodnotíme si a založíme do portfolia. Výuka se týká dětí z o+č kytičky s povinnou školní docházkou, ale mohou se přidat i ostatní děti, budeme velmi rádi.

Aktivity č.1
Aktivita č. 2. : Moje podzimní snídaně" - foto je ke stažení  jako poslední v červené kytičce)
Zkuste  dětem barevně vytisknout (máte to schválně kvůli velikosti v koláži) - nechte děti sestavit obrázek podle posloupnosti buď vystříháním a sestavením nebo očíslováním 1-6. Označ 2 věci, které do podzimu nepatří...
Aktivita č.3 "Podzim - básničky" vyber si některou, která se ti líbí, zkus se jí naučit zpaměti...a nakresli  si k ní obrázek, přines ho do školky:-)
Aktivita č.4. "Jak si zvířátka užívají podzim" na procházce určitě  nějaké zvířátko objevíš, co třeba ho zkusit vyfotit nebo nakreslit? A co vymyslet nějaký příběh? Nebo tvůj domácí mazlíček na procházce...
Aktivita č. 5. " Se sokolem do života"- tentokrát cvičení pro rodiče a děti - foto s úkoly máte ke stažení v sekci Fotky/ Sportování/ Projekt 10/20 Se sokolem do života - poslední 2 fotky. Po tel. dohodě mohu (autorská práva takto vložit). Malé děti 3-4 roky mají oranžový sešit, ten sem nevkládám, rodiče pak dostanou ke splnění ve školce a sešit dostanou k zapůjčení domů. 
Ke splnění takto: zelený sešit pro děti 4 -5 let
                              modrý sešit pro děti 5-6 let /odlišnost obtížnosti úkolů.
Doneste pak do MŠ (podepsané +název Distanční výuka, datum), založíme dětem do sešitů, každé dítě má svůj vlastní sešit, kde s paní učitelkami se zvířátky děti postupně plní úkoly dle svého věku. Na konci roku jej pak dostanou s sebou domů. Dětem zakoupila sešity školka.
Aktivita č. 6  "Měsíce" - tentokrát si písničku v klidu vyslechni, a pak řekni, co skrývá za říjnem/listopadem? A maminka si s tatínkem určitě ráda zatančí valčík...prostě, ať je doma veselo:-), i v této těžké době...
Aktivita č. 7 pracovní listy téma podzim - předmatematické dovednosti, grafomotorická cvičení, rozumové dovednosti:
Padá listí   Zakroužkuj   Spočítej a přiřaď  Podzimní sudoku  Potrava zvířátek  Vitamíny  Bludiště
Aktivita č.8 " Pohádka O veliké řepě"  (literární, čtenářské, komunikativní dovednosti) - ve školce jsme si pohádku zahráli, máme i fotky  v sekci fotky /červená kytička, koukněte. Poslechni si ji znovu, zkuste ji pak samy vyprávět, jen nepopleť osoby. Zahrajte si ji doma s maminkou a tatínkem, uvidíš, bude legrace. A jestli vás je málo, vezmi si na pomoc  třeba plyšáky...určitě společně řepu vytáhnete... A před spaním ti pohádku znovu ráda maminka nebo tatínek přečte...A pohádku jistě už zvládneš pěkně postupně a bez pomoci převyprávět...
Aktivita č. 9 Halloweenská karetní hra - Jestli znáte hru Dobble, tak tahle Vás taky jistě bude bavit. Kdo ji nezná, přikládám pravidla a BAVTE SE. Doporučuji vytisknout na silnější papír, případně podlepit.
Aktivita č.10 "Paměťová hra s čísly"- (matematická gramotnost) -stačí si na kousek papíru napsat čísla 1-10 (podle schopností dítěte), najít doma odpovídající počet předmětů, porovnat, pojmenovat dané číslo, přiřadit k danému číslu.
Aktivita č.11."NIc nedbám" - píseň (hudební, pěvecké, poslechové dovednosti).
Protože si v tomto měsíci povídáme o zahrádce, o plodech podzimu, o něm je také tato krásná píseň. Zazpívejte si ji doma společně, určitě tuto lidovou píseň znáte a když ne, tak se ji naučte, stačí párkrát si ji poslechnout. A zkus najít odpověď. Cože má pod oknem? Co na něm roste? Jak se jmenuje holčička, která trhá...? Vysvětli, co znamená, sladký jako....?  Zkus vše říci celou větou, ne jen jedním slovem. Nápovědu získáš v této krásné písni. Umíš určit, kdy slyšíš sólový/sborový zpěv? Poznáš i nějaký hudební nástroj v písni?
Aktivita č.12 "Proč padají listy?"- už jsme si o tom ve školce povídali, ale někteří třeba zrovna chyběli, tak se podívej na toto video, pak venku na procházce zvedni oči vzhůru ke stromům...tak už víš?

Téma listopadu: "U strýčka v lese"

Pokračování distanční výuky - plnění je povinné. 

V době karantény 21.10. - 2.11.2020 - doneste do MŠ aktivity za říjen, (kdo chybí dál, doneste i další měsíc). Vše založíme do portfolia do sekce "Distanční výuka". 

Kdo i po této době nenavštěvuje MŠ, platí pro ně distanční plnění do 16.11. (ZŠ otvírá již  1. a 2. třídu od 18. 11.) MŠ zapíše do Omluvných omluvenku do 16.11.2020, pak již absenci musí rodiče zapisovat sami.

Absenci za karanténu 21.10. - 2.11. 2020 omlouvá MŠ + nárok  na OČR. Další absence je již na uvážení rodičů, do omluvných listů dětem s povinnou docházkou zapíše škola jako omluvenku "Distanční výuka".
 
 Opět napište " Distanční výuka, datum, jméno dítěte a doneste pak do školky, prohlédneme si vaše práce, zhodnotíme si práci a založíme do portfolia. Kdo nemá možnost tisku, stačí překreslit nebo si vyrobte svůj vlastní pracovní list, fotografii, popište, co jste zažili při procházce, co jste našli, viděli, co přečetli, co jste doma vytvářeli....

Aktivita č.1 "Jak se chováme v lese"  (logické souvislosti, komunikační a jazykové dovednosti, správné držení tužky, úchop) - vyber si omalovánku, která se ti nejvíce líbí, pověz několik vět , co vidíš na obrázku, jak sám se umíš chovat v  lese, vytištěnou si ji vybarvi...

Aktivita č. 2 Pracovní listy: 
"Podzim" (list č. 2) -   jen pro více zvídavé :-), 1,3,4 - zkus doplnit dle zadání...
"Dokresli"  "Omalovánka Karkulka"  "Labyrint"  "Poklady z lesa"  "Ježek"  "Stejně velká kolečka"
"Listy s čísly"  "Stejné tvary" "Na co začíná slovo?" "Pojmenuj zvířata"  "Bludiště"  "Plody" "Deštík"
"Lesní zvířátka - délka slabik"  "Zařaď do skupin"  "Sudoku tvary"  "Jaké je dnes počasí?"  "Na procházce do lesa"  "Urči a pojmenuj lesní zvířata"

Aktivita č. 3 "Jak se jezdí v lese" hra - (logický úsudek, komunikační dovednosti, kritické myšlení) - rozhodni, jak bude příběh pokračovat, sleduj, co se stane, když se takto právě rozhodneš pokračovat v příběhu...Umíš se i ty správně chovat v lese?
Aktivita č.4 "Žežulička" - píseň (poslechové pěvecké dovednosti, hra na hudební nástroj) -zkus si poslechnout text známé lidové písně, můžete si společně třeba při vaření zazpívat, zatančit nebo zahrát do taktu. Že nemáš žádný hudební nástroj? A co si zaťukat do rytmu třeba na vařečky nebo jen jemně na pokličky, na talíře se lžící...ale jen zlehýnka, jak se to učíme ve školce, žádný hluk...třeba jen doprovoď na  slabiky ku- ku. A hned je svět veselejší... Jak se jmenuje strom, na který si žežulička sedla? Najdeš ho na procházce? Zaposlouchej se do zvuků lesa, třeba zdáli uslyšíš "Ku-ku".
Aktivita č.5 "Zvířátka z lesa"  - říkanky a hádanky. Zkus poznat v  básni, o jakém zvířátku se mluví? Nakresli obrázek lesa a tvoje oblíbené lesní zvířátko (nebo si vytvoř koláž...)
Aktivita č.6 "Jeníček a Mařenka" - hudební pohádka. (Jazykové, komunikativní  literární dovednosti, rozvoj slovní zásoby, paměti, estetické cítění).
Zkus si pak pohádku s maminkou a tatínkem  převyprávět, třeba před spaním. Každá pohádka má začátek, jak vše začalo? Co se stalo, když se děti ztratily? Vyprávěj obsah pohádky.  Prohlédni si v knize pohádek obrázky. Pozor, až půjdete na procházku, ať se v lese neztratíte! 
Aktivita č.7 "Jak vyroste strom?" - krátké video, aneb od semínka po korunu.... Poznáš, který plod vzklíčil a jak se jmenuje strom? Zkus nakreslit tento velký strom na papír, listy můžeš vylisované do "koruny" třeba nalepit....Umíš popsat rozdíl listnatý x jehličnatý strom? Znáš některé tyto stromy?
Aktivita č. 8 "Jehličnaté stromy" - a které poznáš ty? A pozor, ať nejsi vedle, jak ta jedle :-)
Aktivita č. 9  - krátká výuková videa s danou tématikou a) "Proč listnatým stromům opadávají listy?"
b)"Přezimování rostlin a zvířat" c) "Podzimní plody" d) "Proč rostou houby v lese" e) "Jehličnaté stromy"
Aktivita č. 10 "Jazykolamy" (jazykové dovednosti, logopedické hry s mluvidly) - ať nám jazýček nezakrní... Zkus jej rozhýbat. JAK? (vyplázni  hodně jazyk vpřed, vlevo, vpravo, olízni si horní/dolní ret jako stěrače v autě, udělej si s ním bouli v tváři vlevo/vpravo, též zkus hry se rty (vyšpulit, otevři jako  á, ó, é, í, ú, zkuste mluvit jen rty - bez zvuku, jednotlivá slova (co říkáš?) a pak zkuste s rodiči  jazykolamy. Komu se jazyk dříve zamotá?
Aktivita č. 11 - "Svatomartinské podkovy" upečte si spolu k svátečnímu stolu ☺ Husu si necháme na příští rok. SVATÝ MARTIN  legenda je ke stáhnutí zde - spolu s ní i otázky k textu, hádanky a jazykové cvičeníčko. Pro děti je připravena i omalovánka. Z dlouhého koukání tě jistě již bolí očí, procvič si je spolu se "Sv. Martinem" . Dokážeš spočítat podkovy ?
Aktivita č. 12 - "Jaké je dnes počasí?" - zakresli každý den, jaké bylo počasí. Svítilo slunce? Bylo pod mrakem? Padala mlha? My to budeme společně dělat i ve školce, tak si to na konci týdne porovnáme.
Aktivita č. 13  - Nabídka výletů - přišly nám do školky tyto materiály, přeposíláme vám, třeba je využijete na cestách:
 Nabídka výletů s Cepíkem  -informace  1. Střekovská vyhlídka   2.Vaňovský vodopád 
3.Erbenova vyhlídka
4. Buková hora  5.Vysoký Ostrý  Karta výletů -na razítka
Aktivity č. 14 - Česká televize vytvořila portál pro vzdělávání dětí. Mrkněte se na něj, jistě tam bude nějaká zajímavost pro vaše ratolesti.

INFORMACE KE KARANTÉNĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

ROZHODNUTÍ KHS - KARANTÉNA zde

29.10.

Výzva k rodičovské veřejnosti

(dopis náměstka primátora)

* Od úterý 3.11 bude školka v omezeném provozu pouze pro rodiče pracujících rodičů z důvodu nemocnosti většího množství zaměstnanců.

* Od pondělí 9.11. opět bez omezení.

* Zákonní zástupci mohou žádat o OČR zpětně za měsíc říjen. Formulář je na stránkách OSSZ, není potřeba potvrzení školky, jen je důležité správně vyplnit veškeré údaje. Uzavření MŠ na základě rozhodnutí KHS s prodloužením do 2.11.2020 včetně.


                            

Basket ani TV v ZŠ  do odvolání nebudou.ZIMNÍ POBYT - HARRACHOV

Od 18.9. je vyvěšena tabulka pro zapsání zájemců na zimní pobyt v Harrachově od 10.1. do 15.1.2021.
Pobyt je zaměřen na hry na sněhu a lyžování. Dětem, které budou mít lyže, zajistěte včas výbavu a servis lyží. Budeme vyžadovat potvrzení o seřízení.
Cena: 3300,00 Kč, zálohu na ubytování vybírá Lenka Kalousová na fialové kytičce 
          od 19.10. do 31.10.2020.
Ubytování: Hotel Anna - Harrachov
Kapacita: 24 dětí                                                                                                        Vyvěšeno: 18.9.2020
ZMĚNA - výběr zálohy od 18.11. do 20.11.2020 - pokud nebudeme smět vyjet z důvodu zákonného uzavření ubytovacích zařízení, záloha se vrací.                                                        Vyvěšeno 10.11.2020


Důležitá opatření v MŠ: Covid -19 od 1.9.2020 do odvolání - zde

                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                     
 Kalendář akcí školy:
(vše máte přehledně uloženo zde v kalendáři), tzn. pondělní akce, výběr stravného, jiné akce, divadla, sběr apod.)Zájmové kroužky 

Kroužky z důvodu nařízení a hygienických opatření do odvolání nebudou.

                                                                                                                               Vyvěšeno: 30.9.2020

Rodiče dětí, kteří budou mít zájem, si po vyvěšení cedulí 14.9.2020 na pavilonu velkých dětí mohou vybrat 1 kroužek. Nabídka platí pro děti z č+o kytičky, všechny kroužky jsou bezplatné.
Kroužky začínají v říjnu 2020 a končí Kytičkovou slavností ve SC Sluneta.

Pondělí: Balanční míče
Úterý:     Sporťáček -sportovní hry
Středa:   Šikulka
Kroužky probíhají během odpočinku dětí, po pracovní době p. učitelek.
Hbitý jazýček (děti si vybírá ve své třídě p. uč. (která má logopedický kurz) v rámci  a v režimu                                své třídy v průběhu dne.
                         

                                                                                                                                   Vyvěšeno: 28 8.2020
                                                                                                                                                                               

Jídelníček

23.-27.11.2020
30.11. - 4.12. 2020

AlergenyStravné 

Cena stravného pro děti do 6 let činí 35,-Kč (přesnídávka, oběd, svačina) a pro děti s odkladem školní docházky činí 39,-Kč (přesnídávka, oběd, svačina). 

                                                                                                                                   Vyvěšeno: 28.8.2020

Zákonní zástupci obdrželi na začátku září ústřižek s novým variabilním číslem, které budou mít k placení po celý školní rok 2020-2021, číslem účtu školy a heslem na web k zpřístupnění fotografií.

Od října budou opět pod variabilními čísly vyvěšeny seznamy na webových stránkách a nástěnkách ve vestibulech MŠ.

                                                                                                                                     Vyvěšeno 4.9.2020
                                                                                                                                     Upraveno: 1.10.2020

Účet školy: 101053048/0300 ČSOB.
Bankovním převodem   do 20. dne v měsíci na účtu školy.
Seznamy budou  vždy včas vyvěšeny  u obou vchodů do MŠ a (aktivní  odkazy na webu zde budou vždy před platbou).
Prosíme rodiče při platbě o pozornost, aby posílali na účet  částku za své dítě (správný var. symbol).

Oznámení o změně výše úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci listopadu 2020

Ředitelka mateřské školy stanovuje v měsíci listopadu 2020 úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 220,00Kč z důvodu uzavření mateřské školy v době karantény v měsíci říjnu 2020 (od 21.10. do 2.11.) z rozhodnutí KHS dle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
                                                                                                                                   Vyvěšeno 10.11.2020

červená kytička                oranžová kytička                  fialová kytička                  žlutá kytička      
                                                                                                                           
                                                                                                                 Seznamy vloženy 11.11. 2020
                                                                                                                          
                                                                                                            

Soutěže, videa a jiné

"Našel si nás na podzim 2020" -  (video je neveřejné)

Pro rodiče:
21.11. Webinář "Zlobí a neposlouchá" (zdarma) - jen se musíte mailem přihlásit, zkouknout můžete po celý den od 8- do půlnoci, cenné rady, jak na to...

"Vzdor dítěte a jak na něj" (rodiče 25.8. 2020 dostali možnost si tento webinář vyzkoušet zdarma; nyní již link není aktivní, ale odkáže Vás na blog, diskuzní forum). Otázky můžete psát na: podpora@nevychova.cz
Kdo budete mít zájem o zajímavé články, rady:
4.dil Rodičovský seriál: "Příběh plný naděje..."
poslední díl: "Nakoukněte do nevýchovných rodin"

"Den dětí"  - i když je krátce po otevření, my to řádně oslavíme...

"Koronavirus nás nezastaví" - 1. týden po otevření MŠ. Je nám prostě dobře na světě.
"Krátce ze ZOO"- kraťounká videa zaměstnanců ZOO Praha o životě zvířátek tak, jak je neznáme (když jsme nikam nemohli...)
"Bláznivá věž" - aneb, postavte si doma věž.
"Vtipné cvičení doma" - aneb, aby nám to všem rychle utíkalo...
Tanec Makarena - aneb zatancujte si také s námi. Třeba zkuste s rodiči i natočit a poslat dle instrukce na videu.
Pracovní list "Jak roste kytička"   -zkuste vystřihnout a nalepit dle zadání. Některé děti z červené kytičky si ho možná stihly odnést již domů před uzavřením, kdo chce, může si také vyzkoušet, dejte si na vystřihování i vybarvování pěkně záležet...
 "Učíme se s KYTIĆKOU" -  nové video (duben 2020)  - vzdělávací s úkoly pro děti, aneb jak vypadá prázdná školka? Video je neveřejné.
Pracovní listy pro předškoláky č+o č.1   č.2  č.3  č.4  č.5  č.6  č.7  č.8  č. 9  č.10  č.11 č.12  č.13 č.14
 č.15 č.16  č.17 č.18 (grafomotorika)
"Zkoumáme a objevujeme" - nové video, březen 2020 (video je neveřejné)
"Andělská pohádka" - vánoční besídka červené kytičky (sestřih) - video je neveřejné (máme přesto všechny potřebné souhlasy rodičů) - odkaz bude předán jen rodičům  z naší třídy. 
"Ve školce je zábava" aneb, co vše ve školce děláme (podzim 2019 - zima 2020)- video je neveřejné, je pro rodiče jen tímto odkazem, všichni rodiče vyjádřili souhlas, link je nyní aktivní od 10.2.2020.
Informace ze zimního pobytu v Harrachově 12. -17.1.2020
"Mikulášská a pečení štrůdlů" - prosinec 2019 (červená kytička)
"Florbalový turnaj -Trmice" 6/19- diplom zde, foto zde, ostatní  viz sekce Sportování/Florbalový turnaj
"Mami, tati, dávej pozor", 4/19 - výtvarná soutěž (děti z oranžové kytičky), diplom zde, a foto zde 
"Naše město" výtvarná soutěž  - diplom zde
"Ulice není hřiště" - výtvarná soutěž Městské policie - diplom zdeProjekt" Školka hrou" 

pro rodiče s distanční výukou jsou prozatím hesla vyvěšena od 22.10. Od listopadu budou opět nová sada úloh s novým heslem.

(Škola zapojena do Programu digitalizace škol)

Aktuální úlohy na tento měsíc : "Říjen je tady" (heslo: cervena7) a druhý soubor úloh 

                                                         "Podzim je tu" (heslo: cervena10)

                                                                Vyvěšeno: 1.10. 2020 (hesla  pro rodiče veřejně od 22.10.2020)

I obě říjnové úlohy vám nechám zpřístupněné - do konce listopadu.

Nové úlohy na listopad: "Les a příroda" (heslo: cervena11) - obrázkový návod, jak úlohy ukládat ZDE

Děkuji tímto aktivním rodičům za zpětnou vazbu, problém, že se neukáže tlačítko "Odeslat úlohu" je tedy vyřešen, takže po každé , tedy jednotlivé úloze -vždy uložit. Nemusíte tedy dělat vše najednou, to by pozornost dětí ani nevydržela (tedy,  mám zpětnou vazbu od maminky, že ano:-)). Chválím za aktivitu.

                                                                                                                                Vyvěšeno: 3.11.2020
                                                                                                                                 Upraveno: 7.11.2020
                                                                                                    
Použijte tlačítko "Uložit úlohu" (tedy, už víme, že po každé jednotlivé úloze, jak jsem vám vložila obrázkový postup, jak úlohu uložit, jinak se výsledky dětem nezobrazí. Pokud úlohu správně uložíte,  zobrazí se (jen administrátorovi - Jaroslava Svobodová - nikdo jiný nemá přístup, dětem pak výsledky na konci měsíce vytisknu a dám do jejich portfolií na památku) nebo na Vaše vyžádání  si je můžete prohlédnout, jak se dětem pracovalo. Nebo stačí zavolat a vše spolu vyřešíme, zda-li se vám daří...

Někdy různé  PC zápasí s pluginy a flash - nevadí, pokud úloha nejde uložit, většinou je nutné na každou úlohu flash povolit. Nelamte si s tím hlavu,  zkuste si z ní vytisknout  pracovní list (tam, kde jej úloha má), děkuji tímto aktivním rodičům za zpětnou vazbu. Technickou stránku Vašich PC již neumím ovlivnit.

Kde úlohy, hesla a postup, jak úlohy ukládat najdete:

Hesla  i obrázkové náhledy, postup k aktuální úloze máte vyvěšena na obou pavilonech na velké nástěnce u obou vchodů. V případě nejasností  či jiných problémů přijďte na červenou kytičku (J. Svobodová - administrátor e-úloh a e-kabinetu).

Úlohy mohou sloužit i jako distanční výuka při případném uzavření MŠ  (Covid).
jak se přihlásit : ZDE
                                                                                                                                Upraveno: 1.9.2020

Basket 2020/21 - do odvolání zatím nebude

Na třídní schůzce dostali rodiče informace; letáky máte u obou vchodů, začalo by se v hned v říjnu, vždy ve čt od 16:00 hod. Přihlášky po obdržení mailu od trenéra Vám vyvěsíme na obou pavilonech (mohou se přihlásit mladší děti, ale musí být v oblékání, hygieně již samostatné).
Rodiče si děti sami vyzvednou před tělocvičnou v ZŠ v 17:00 hod.
Na měsíc je možná zkouška zdarma, ostatní informace vám podá trenér.
                                                                                                                                 Vyvěšeno: 3.9.2020
                                                                                                                                 Upraveno: 3.11.2020          
                                                                                                                              


INFO ZDE  POZOR, OD 11.11. ZMĚNA CEN za papír! 

Prosíme abyste od dalšího sběru papír vázali, nedávejte ho do krabic, pak by nám počítali jen polovinu ceny, za lepenku a karton je 0,- Kč, tak ho již nenoste. 
Pouze časopisy, noviny a letáky-svázat klasicky do balíku provázkem. 
Děkujeme za další spolupráci.
                                                                                                                              Vyvěšeno: 14.11.2019

Sběr papíru 

Děkujeme rodičům za sběr v říjnu, další svoz vyhlásíme dle naplněnosti žoků na zahradě.
                                                                                                                                     Vyvěšeno: 6.10.2020


Dětem jsme ze získaných peněz zakoupili plážové stany na zahradu -viz foto /sekce Fotky/třídy.

                                                                                                                                 Upraveno: 21.9..2020

Můžete nosit neomezeně plasty, plechovky, tetra packy  do žoků na zahradu. Svázaný papír vám vždy upřesníme. Sešlápnuté PET lahve a drogistické obaly (od prášků, aviváží apod.), do druhého žoku plechovky a do dalšího žoku tetra packy (krabice od džusů, mléka-též sešlápnuté,
Vždy máte týden na nošení papíru v určeném termínu, zatím tedy uschovávejte doma:-), prosíme noste vždy po vyhlášení.
Prosíme o řádné třídění na zahradě a házet do žoků jen URČENÝ odpad. Jiný odpad tam neházejte, jinak nám to nevyvezou.
                                                                                                                             Upraveno: 17.9.2020

Každá třída si vybrala dárky pro děti k Vánocům 2019 (za peníze, které máme z Vašeho sběru) -foto viz sekce fotky/Třídy.
                                                                                                                                    Vyvěšeno: 9.2.2020


Vyhodnocení sběru za šk.rok 2018/19

Tabulka zde, Diplom zde Poukázka za PET ZDE
Vyhráli jsme 2. místo ve sběru PET lahví (+ vše na zahradě) Zde, koupili jsme dětem ZDE
                                                                                                           
                                                                                                                  
Hračky zakoupené ze sběru, který jste odevzdávali po celý školní rok 2017-2018 
Zaměřili jsme se na hry s vodou, které využíváme hlavně na školní zahradě v období léta.                        

Výhra za 2016/17 ZDE
Zaměřili jsme se na zahradní náčiní a pomůcky pro děti na školní zahradu.