Dny otevřených dveří

viz úřední deska

                                                                                                                             Vyvěšeno: 19.2.2019

Nabídka pro rodiče dětí: Vyšetření očí v MŠ 

Více ZDE

Kdy: 28. 3. 2019 cca od 10,00 hod.

Letáky máte u obou vchodů, více informací na nástěnkách v šatnách dětí. Přihlášení Vašeho dítěte bude jen ve třídě (GDPR), je dobrovolné.
Cena za vyšetření: 150 Kč (zaplaceno musí být předem ve své třídě).
                                                                                                                                    Vyvěšeno: 14.2.2019

Pozvánka na  2 workshopy pro rodiče:

(hrazeno školkou  ze Šablon II.)

Zveme tímto rodiče na 2 workshopy do naší školky, pro rodiče bude připraveno malé pohoštění, káva a čaj.
Pozvání přijala a povede je paní psycholožka z Prahy, již jsme s ní měli loni dobrou zkušenost.
Více o její práci  ZDE

1.termín workshopu 14.5.  na téma: "Šťastné a spokojené dítě" 

Od 15,30 -18,30

mohou se přihlásit i rodiče malých dětí, tento seminář je vhodný i pro ně, formuláře a pozvánky  jsou vyvěšeny v šatnách dětí.
MŠ pro rodiče dětí, které navštěvují školku a nemají jinou možnost, zajistí i pedagogický dozor přímo ve školce, kde bude o Vaše děti postaráno.

2. termín workshopu 21.5. -na téma "Školní zralost"

Od 15,30 -18,30
tento seminář je vhodný pro rodiče z oranžové a červené kytičky, ale kdo by měl zájem z rodičů i ze ž+f, můžete se zapsat do formulářů, které jsou vyvěšeny v šatnách dětí. 
Pro rodiče dětí navštěvující MŠ, kteří nemají jinou možnost, zajistíme i pedagogický dozor, kde bude o Vaše dítě postaráno.

Více informací  o organizaci  workshopů: ZDE

(vše je vyvěšeno i na dveřích do tříd vašich dětí) +přihlášky k zapsání rodičů.

Též je domlouváno i 2x 2h setkání s p. uč. ze ZŠ Pod Vodojemem. Vše včas vyvěsíme sem i do šaten dětí.

                                                                                                                                  Vyvěšeno: 5.2.2019
                                                                                                                                   Upraveno: 6.2.2019
                                                                                                                               

     


                                                                                                                              

Vyhodnocení dotazníku - adaptace dětí

Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili šetření.
Vyhodnocení zde.                                                                                                       Vyvěšeno 18.1.2019

Termíny našich plánovaných akcí: 

28.5.2019 Kytičková slavnost
2.- 8.6.2019 Školka v přírodě ve Starých Splavech
Uzavření MŠ o letních prázdninách - termín dáme vědět na začátku února       Vyvěšeno 24.1.2019

                                                                         Pondělní akce - únor

4.2. „Říkanka spojená s pohybem“ – děti se ve třídě naučí lidovou říkanku s pohybovým ztvárněním

11.2 „Na obchod“ – děti si postaví obchůdek a zahrají si na prodavače a zákazníky

18.2. „Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země
“ – děti si vyrobí vozembouch (společná práce)

25.2. „Učíme se tanečky ve dvojicích“+ "MASOPUSTNÍ KARNEVAL V MŠ" - děti mohou přijít v maskách typických pro masopustní období

Další akce:

26.2. Exkurze do Krajské nemocnice - oranžová kytička, přiveďte děti do 8,00 h, dejte dětem vhodné oblečení, ne oteplovačky.

27.2. jde do KN červená kytička -opět přiveďte děti do 8,00 h, dejte dětem vhodné oblečení, ne kombinézy či oteplovačky.

Kdo by z různých důvodů nemohl přijít včas, oznamte to předem p. uč. na třídě, děti pak odvedete na třídu malých dětí.

 28.2. "Toulavá kytara" - hudební pořad v MŠ, pozor O+Č kytička již od 9.00 hod, Ž+F od 10, 00 h
Vybíráme: 50,- Kč

                                                                                                                                                             

Zájmové kroužky

Platí se v únoru 2019, za každý kroužek  600.- Kč na své třídě v hotovosti. 

Kroužky začínají v říjnu 2018 a končí Kytičkovou slavností ve SC Sluneta.

Pondělí: Balanční míče
              Hbitý jazýček (kroužek výběrový, 1x14 dní, rodiče jej neplatí, děti vybírá p. uč.)
Úterý: Tancujeme s písničkou
Středa: Šikulka
Kroužky probíhají během odpočinku dětí, po pracovní době p. učitelek.
.
                                                                                                                                    Vyvěšeno:11.9.2018                                                                                                                                          

Jídelníček 

11.2.-15.2.2019

18.-22.2.2019

Alergeny

Stravné: 18.2. 2019

V hotovosti v ředitelně 6,15-16,15 hod.

Bankovním převodem  musí být platba do 15. dne v měsíci na účtu školy.
Seznamy budou  vždy včas vyvěšeny, aktivní  odkazy - vždy před platbou.
Prosíme rodiče při platbě o pozornost, aby posílali na účet  částku za své dítě (správný var. symbol).


                                                                                                                                 

červená kytička                      fialová kytička                  oranžová kytička                     žlutá kytička

                                                                                                                 Seznamy vloženy: 6.2. 2019

Soutěže a jiné

"Čas vánoční přichází"- pro rodiče z č. kytičky je připraveno nové video nejen z pečení štrůdlů, ale i všech prosincových akcí v MŠ. Kdo budete mít o video zájem, přineste si flash disk;  již sem nebudu dávat aktivní odkaz ke stažení videa (GDPR).

"Naše město" výtvarná soutěž  - diplom zde
"Ulice není hřiště" - výtvarná soutěž Městské policie - diplom zde
Deníček ze Starých Splavů -zde
Perličky ze školy v přírodě - zde


Projekt" Školka hrou"

Aktuální úlohy na měsíc únor : "VESELÝ ÚNOR"                                                        

Chválíme rodiče a děti z červené kytičky a tentokrát i 1  z oranžové kytičky, kteří pracovali v měsíci lednu; výsledky i pochvalu zakládáme dětem do portfolia.
 Zkuste i ostatní,  celkem v lednu pracovalo 7 dětí, bylo 25 přihlášení:-)

- hesla  i obrázkové náhledy k aktuální úloze máte vyvěšena na obou pavilonech na velké nástěnce u obou vchodů.
jak se přihlásit : ZDE
                                                                                                                                    Upraveno: 1.2.2019

Basket 2018/19 Zde

Trenér si děti bude z MŠ vyzvedávat sám, rodiče si budou již v ZŠ děti sami vyzvedávat v 16,30 hod. Děti se již do školky nevrací.

                                                                                                                                    
                                                                                                                                      Upraveno: 4.9. 2018

Sběr papíru - bude zase koncem února (dle naplněnosti žoků)

Svázaný papír můžete nosit pod schody na oba pavilony.

Děkujeme rodičům za sběr v lednu.
Prosíme o řádné třídění na zahradě a házet do žoků jen URČENÝ odpad. 
                                                                                                                             Upraveno: 28.1.2019


Pravidla soutěže a vykupovaný sortiment ZDE
Můžete již nosit na zahradu  sešlápnuté PET lahve a drogistické obaly(od prášků, aviváží  apod.), do druhého žoku plechovky a do dalšího žoku tetra packy (krabice od džusů, mléka-též sešlápnuté, ať se nám tam vejde co nejvíce. Co a jak sbírat - viz výše.
 
Papír můžete nosit vždy ve vyhlášeném týdnu v měsíci, svázaný, na oba pavilony pod schody.
  
Děkujeme za Vaši pilnou spolupráci i v tomto školním roce.
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   Upraveno: 26.9.2018

                                                                                                                                

Vyhodnocení  sběru za šk. rok 2017/18

Zde tabulka  - umístění (všech druhotných surovin)
Vyhráli jsme 2. místo za sběr PET lahví, děkujeme všem rodičům, kteří sbírali s námi, výhra viz foto v sekci Foto/třídy.

Hračky zakoupené ze sběru, který jste odevzdávali po celý školní rok 2017-2018 
Zaměřili jsme se na hry s vodou, které využijeme hlavně na školní zahradě v období léta.                                                                                                                                  

                                                                                                                                    Vyvěšeno: 28.6.2018