Sběr-viz níže

                                                                                                                                                                                     Vyvěšeno: 3.5.2019                                        

A)Pozvánka na  2 workshopy pro rodiče:

(hrazeno školkou  ze Šablon II.)

Zveme tímto rodiče na 2 workshopy do naší školky, pro rodiče bude připraveno malé pohoštění, káva a čaj.
Pozvání přijala a povede je paní psycholožka z Prahy, již jsme s ní měli loni dobrou zkušenost.
Více o její práci  ZDE

1.termín workshopu 14.5.  na téma: "Šťastné a spokojené dítě" 

Od 15,30 -18,30

mohou se přihlásit i rodiče malých dětí, tento seminář je vhodný i pro ně, formuláře a pozvánky  jsou vyvěšeny v šatnách dětí.
MŠ pro rodiče dětí, které navštěvují školku a nemají jinou možnost, zajistí i pedagogický dozor přímo ve školce, kde bude o Vaše děti postaráno.

2. termín workshopu 21.5. - na téma "Školní zralost"

Od 15,30 -18,30
tento seminář je vhodný pro rodiče z oranžové a červené kytičky, ale kdo by měl zájem z rodičů i ze ž+f, můžete se zapsat do formulářů, které jsou vyvěšeny v šatnách dětí. 
Pro rodiče dětí navštěvující MŠ, kteří nemají jinou možnost, zajistíme i pedagogický dozor, kde bude o Vaše dítě postaráno.

Více informací  o organizaci  workshopů: ZDE

(vše je vyvěšeno i na dveřích do tříd vašich dětí) +přihlášky k zapsání rodičů.

B)Setkání s p. uč. ze ZŠ Pod Vodojemem

(Realizováno naší školkou z projektu Šablony II)

Více ZDE

- přihlášení pro Vás, pro rodiče, bude viset na dolní nástěnce u dolního vchodu u velkých dětí. (Mohou se zapsat i rodiče ze žluté a fialové).

                                                                                                                                   Vyvěšeno: 5.2.2019
                                                                                                                                   Upraveno: 19.3.2019
                                                                                                                               

     


                                                                                                                              

Vyhodnocení dotazníku - adaptace dětí

Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili šetření.
Vyhodnocení zde.                                                                                                       Vyvěšeno 18.1.2019

Termíny našich plánovaných akcí: 

2.- 8.6.2019 Školka v přírodě ve Starých Splavech
Uzavření MŠ o letních prázdninách - viz úřední deska      
                                                                                                                                    Vyvěšeno 24.1.2019

                                                                     Pondělní akce - květen

6.5. „Putování za vodní vílou “ – dopolední výlet plný hádanek a záludných úkolů 

13.5. „Kytičková olympiáda  “ – děti si na školní zahradě poměří své síly v hodu, běhu, či skoku do dálky

20.5 „Malí umělci “ –  tvoříme z odpadového materiálu


27.5. „Příprava na Kytičkovou slavnost " - poslední velké přípravy na naši každoroční kytičkovou show

Další akce v květnu:

28.5.2019 Kytičková slavnost - od 16,00 hod. ve SC Sluneta.
 Děti si odvezeme objednaným a námi zaplaceným autobusem, bližší informace máte na nástěnce ve školce na hlavních dveřích u obou pavilonů.

16.5. Schůzka na žluté kytičce  od 15,30 hod. - pro rodiče dětí, přihlášených na školu v přírodě


                                                                                                                                                             

Zájmové kroužky

Platí se v únoru 2019, za každý kroužek  600.- Kč na své třídě v hotovosti. 

Kroužky začínají v říjnu 2018 a končí Kytičkovou slavností ve SC Sluneta.

Pondělí: Balanční míče
              Hbitý jazýček (kroužek výběrový, 1x14 dní, rodiče jej neplatí, děti vybírá p. uč.)
Úterý: Tancujeme s písničkou
Středa: Šikulka
Kroužky probíhají během odpočinku dětí, po pracovní době p. učitelek.
.
                                                                                                                                    Vyvěšeno:11.9.2018                                                                                                                                          

Jídelníček    Alergeny


13.-17.5.2019
20.- 24.5.2019

Stravné: 20.5. 2019

V hotovosti v ředitelně 7 -16,15 hod.

Bankovním převodem  musí být platba do 15. dne v měsíci na účtu školy.
Seznamy budou  vždy včas vyvěšeny, aktivní  odkazy - vždy před platbou.
Prosíme rodiče při platbě o pozornost, aby posílali na účet  částku za své dítě (správný var. symbol).


                                                                                                                                 

červená kytička                      fialová kytička                  oranžová kytička                     žlutá kytička

                                                                                                                 
                                                                                                               Seznamy vyvěšeny 6.5.2019

Soutěže a jiné

"Mami, tati, dávej pozor" - výtvarná soutěž (děti z oranžové kytičky), diplom zde, a foto zde 

"Čas vánoční přichází"- pro rodiče z č. kytičky je připraveno nové video nejen z pečení štrůdlů, ale i všech prosincových akcí v MŠ. Kdo budete mít o video zájem, přineste si flash disk;  již sem nebudu dávat aktivní odkaz ke stažení videa (GDPR).

"Naše město" výtvarná soutěž  - diplom zde
"Ulice není hřiště" - výtvarná soutěž Městské policie - diplom zde
Deníček ze Starých Splavů -zde
Perličky ze školy v přírodě - zde


Projekt" Školka hrou".

Aktuální úlohy na tento měsíc : "Voda"                                                        

Výsledky zakládáme dětem  do portfolia.

- hesla  i obrázkové náhledy k aktuální úloze máte vyvěšena na obou pavilonech na velké nástěnce u obou vchodů.
jak se přihlásit : ZDE
                                                                                                                                    Upraveno: 2.5.2019

Basket 2018/19 Zde

Trenér si děti bude z MŠ vyzvedávat sám, rodiče si budou již v ZŠ děti sami vyzvedávat v 16,30 hod. Děti se již do školky nevrací.

                                                                                                                                    
                                                                                                                                      Upraveno: 4.9. 2018

Sběr papíru - v týdnu 13.-17.5. 2019 -můžete nosit svázaný papír na oba pavilony pod schody 

Svoz: 20.5 2019 v 8,00 hod

Můžete nosit neomezeně plasty, plechovky, tetrapacky d do žoků na zahradu. Svázaný papír vám vždy upřesníme. 
Vždy máte týden na nošení papíru v určeném termínu, zatím tedy uschovávejte doma:-), prosíme noste vždy po vyhlášení.

Děkujeme rodičům za sběr v březnu.
Prosíme o řádné třídění na zahradě a házet do žoků jen URČENÝ odpad. 
                                                                                                                             Upraveno: 3.5.2019


Pravidla soutěže a vykupovaný sortiment ZDE
Můžete již nosit na zahradu  sešlápnuté PET lahve a drogistické obaly(od prášků, aviváží  apod.), do druhého žoku plechovky a do dalšího žoku tetra packy (krabice od džusů, mléka-též sešlápnuté, ať se nám tam vejde co nejvíce. Co a jak sbírat - viz výše.
 
Papír můžete nosit vždy ve vyhlášeném týdnu v měsíci, svázaný, na oba pavilony pod schody.
  
Děkujeme za Vaši pilnou spolupráci i v tomto školním roce.
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   Upraveno: 26.9.2018

                                                                                                                                

Vyhodnocení  sběru za šk. rok 2017/18

Zde tabulka  - umístění (všech druhotných surovin)
Vyhráli jsme 2. místo za sběr PET lahví, děkujeme všem rodičům, kteří sbírali s námi, výhra viz foto v sekci Foto/třídy.

Hračky zakoupené ze sběru, který jste odevzdávali po celý školní rok 2017-2018 
Zaměřili jsme se na hry s vodou, které využijeme hlavně na školní zahradě v období léta.                                                                                                                                  

                                                                                                                                    Vyvěšeno: 28.6.2018