O školce

Mateřská škola Kytička se nachází v pěkném, klidném prostředí na konci města Ústí nad Labem, ve Všebořicích pod Střížovickým vrchem. Škola je moderně vybavena tělocvičným náčiním a nářadím, nábytkem, hračkami, didaktickými pomůckami a zahradním mobiliářem.

Motto:
„Sportem, hrou a láskou vytváříme šťastný úsměv našich dětí.“


Mateřská škola Kytička má čtyři barevně rozlišené třídy = kytičky:

Žlutá kytička – pro děti od 3 do 4,5 let

Fialová kytička – pro děti od 3 do 4,5 let

Oranžová kytička – pro děti od 4,5 do 6 let

Červená kytička – pro děti od 4,5 do 6 let


Věkové rozlišení je nutné vzhledem ke sportovnímu zaměření naší školy.

Proč pohyb a sport v mateřské škole?

Pohyb je prostředkem k seznámení se s prostředím, k vyjadřování sebe samého a k rozvoji komunikace s ostatními. Děti získávají sebevědomí, umí si pomáhat a povzbuzovat druhé, hodnotí své dovednosti, soupeří i spolupracují.

Pohyb je jednou ze základních potřeb předškolního dítěte, a tím i důležitým prostředkem dětského objevování světa.

Personál mateřské školy Kytička

Ředitelka školy:

Bc. Lenka Kalousová 


Statutární zástupkyně ředitelky školy :

Bc., Mgr. Jaroslava Svobodová 


Učitelky mateřské školy:

 Žlutá kytička:      Edita Hladíková 

                              Bc.Tereza Podrabská (za MD od 1.9.2020)

                              Lucie Franková (asistent pedagoga od 1.4.2020)

(Bc. Petra Drdlová od 4.9.2020 na MD)


 Fialová kytička:   Bc. Lenka Kalousová

                               Lucie Průšová

                               Eliška Lüftnerová (pro překrývání služeb) od 24.8.2020

                                                            

 Červená kytička:  Bc., Mgr. Jaroslava Svobodová

                                Bc. Jaroslava Vlachová

                               Věra Vondrušková (pro překrývání služeb od 1.9.2019)

                            


 Oranžová kytička:   Klára Kundrátová

                                  Mgr. Aneta Mouchová (za MD od 7/19)

(Radmila Kačerovská - od 7/19  na MD)

                               

                              


Školní asistentka (z projektu OP VVV - Šablony):

                        Pavla Koutníková (od 1.10.2016 - 30.9.2017) -Šablony I.

                        Bc. Petra Straitová (od 1.10.2017-30.9.2018) 

                                                       (od 1.10.2018 -30.4. 2019, pak MD) - Šablony II.

                       Pavlína Pelcová (od 1.5.2019 - 30.9.2020 Šablony II.) a od 1.10.2020 Šablony III.

                        


Ekonomka školy a vedoucí stravovny:

Ing. Ivana Hrdličková


Hlavní kuchařka:

Eva Trnková


Pomocná kuchařka:

Ivana Kasardová


Paní uklizečky:

Alena Lancová

Hana Klabanová


Pověřenec GDPR - kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Martin Kolář  +420 777 150 317

www.metropolnet.cz

e-mail:  gdpr-po@metropolnet.cz     ----    do předmětu e-mailové zprávy uveďte název školy


Cíle naší mateřské školy

1. Přispívat k tvorbě podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dětí v MŠ, respektovat jeho každodenní potřeby.

2. Vytvářet sociální klima na základě vztahu důvěry, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi v MŠ.

3. Maximálně rozvíjet vlohy a schopnosti dětí v prostředí MŠ, zejména v oblasti pohybové s využitím všech dostupných prostředků.

4. Snažit se v povědomí dětí vytvořit kladný vztah pohybu

5. Pomáhat dětem aktivně se učit a přizpůsobovat se změnám po celý život.

6. Vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu.

Školní vzdělávací program

Název:

"Kytičková rodina"

1.9.2018 - 31.8. 2023

Školní vzdělávací program je vytvořen dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, závazného pro mateřské školy v ČR.
Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem